Logo som intersindical hospital vall Hebron

Som Vall Hebron.

Som Intersindical, som el teu sindicat a Vall d’Hebron per defensar els teus drets laborals i una sanitat pública catalana de qualitat:

Jubilació als 60 anys

Jubilació als 60 anys, per a tot el personal que treballa a l’hospital. Ens l’hem guanyada. Una iniciativa que de manera unitària hem començat a treballar.

Targeta Verda

Targeta Verda de resident d’aparcament per al personal de l’Hospital, siguin persones que treballen de suplents, interins o estatutaris de plaça.

Control anual preventiu

Recuperació del servei de medicina preventiva per a totes les persones treballadores de l’Hospital. Recuperar el control de salut anual.

Recuperar els 9 graciables

Gaudir de 9 dies graciables a l’any, recuperant els 3 que ens van prendre durant les retallades del 2010. Passar dels 6 dies de lliure disposició actuals als 9 dies que teníem.

Mantenir les 12 hores

Manteniment dels torns de 12 hores tant al torn de dia com de nit. Volem continuar sent l’Hospital de l’ICS que manté els torns de 12 hores. Negociació, sí. Imposició per part de l’ICS, No.

Volem 35 hores setmanals

Recuperació de la jornada de 35 hores setmanals en comptes de l’actual de 37,5 h per les retallades i que encara no s’han recuperat. Iniciar la reclamació de la jornada de 4 dies laborals a la setmana.

Conciliació familiar

Recuperar el Servei de Llar d’infants i reclamar aquest servei per a tots els hospitals de l’ICS. Cal avançar i no retrocedir en el dret a la millor conciliació familiar.

Millora de les DPO

DPOS millors per a TCAIS,  administratius, zeladors i manteniment. Si falla una peça, falla l’equip. Passar del requisit de 180 dies treballats a 90 dies. 

Plantilla més estable

Concurs de mèrits 2022-2024: cap interí ni interina al carrer. Cal continuar disminuint la temporalitat en les contractacions i més estabilització per a interins.

Més teletreball

Més teletreball en tasques de gestió, especialment , però no únicament, per al personal administratiu i infermeria de gestió. També en la línia de millorar la conciliació familiar.

Formem en català

Formació gratuïta en català – i també en altres llengües – per al personal, a càrrec de l’empresa. El català és llengua a defensar. El seu ús és un dret irrenunciable de les persones usuàries de l’ICS.

Avaluem nosaltres

Establir un nou sistema d’avaluació dels treballadors/es als càrrecs. Avaluació d’encarregats/des i supervisores/res per part  del personal de la unitat. Millora continua en lideratge.

Millora de categories

Reconeixement de cada categoria al seu equivalent acadèmic. Infermeria, fisioteràpia i optometristes (A1), TCAI (C1) i de Tècnics superiors (B)

Manteniment, tot de l'ICS

No a l’externalització de serveis i defensa del personal de manteniment de l’Hospital. Reconeixement  de categories pels tècnics de l’ICS en manteniment.

Permisos també a solter/es

Mateixos permisos a persones no casades. Sense matrimoni també hem de tenir dret a acompanyar i a ser acompanyants. Casar-se no ha de ser obligació pel permís.

Espai Gent Gran

Creació d’espais de col·laboració per a la gent gran jubilada de la sanitat. L’espai dels grans que han treballat a l’Hospital, mai els deixarem sols ni soles. Mantenir el vincle després de jubilar-nos.

Tutorització personalitzada

Dedicació per part de les nostres delegades sindicals de les hores sindicals a la tutorització, assessorament i acompanyament en totes les qüestions de la seva carrera i activitat a l’ICS.

Vall Hebron, espai ecològic.

Un Hospital ecològic exemplar i energèticament sostenible i més humà amb les persones que treballem i cuidem. Apostem pel Nou Vall Hebron, espai verd,  amable i  més humà.

Recuperem el FAS

Recuperar totes les prestacions desaparegides del Fons d’Acció Social amb les retallades del 2010 i no recurepades. Começarem reivindicant noves i periòdiques reals al pla de pensions.

Prou assetjaments!

Volem treballar sense toxicitats. El pacient està al centre d’atenció de la nostra activitat. Acabar amb actituds d’assetjament entre unitats i companys i companyes a cada unitat.

Vall Hebron, dones lliures.

Un centre de treball lliure de qualsevol mena del sexisme. Un hospital feminista que posa en valor el respecte a les dones que treballen.

Un espai lliure de masclismes.

Per guanyar drets laborals, Som Intersindical amb el puny alçat.

Declaració de privacitat

Termes legals

Política de cokies